Veřejná konzultace - průvodce uplatněním připomínek pro samosprávy

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 20. října 2021 zahájilo veřejnou konzultaci k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy. Je organizována za účelem validace vykázaných dat operátorů veřejných telekomunikačních sítí. Validace je jednou z podmínek procesu spuštění dotačních titulů do výstavby vysokorychlostních telekomunikačních sítí v tzv. bílých místech.

Více viz Tisková zpráva.


Naší snahou je napomoci zástupcům samospráv poskytnout státní správě zpětnou vazbu k údajům o existujících pevných sítích získaných ČTÚ v rámci elektronického sběru dat od operátorů pevných sítí, aby se následně co nejlépe zacílily dotace z EU.

Aktuálně zajištěné podklady budou složit pro křížovou kontrolu ze strany MPO vůči datům, která hlásí jednotliví registrovaní provozovatelé telekomunikačních sítí a služeb do ČTÚ a případnými výraznými rozpory se bude následně zabývat ČTÚ.


Co můžete udělat?

Prověřit v černých*) místech na mapě, zda deklarované pokrytí pevnými sítěmi s rychlostí 100 Mbit/s+ v mapových podkladech MPO odpovídá skutečnosti v dané lokalitě. (Hranice 100 Mbit/s+ je stanovena jako zjednodušení, a to v souladu s rozvojovými cíli Národního plánu rozvoje sítí VHCN.)

Mapa pokrytí adresních míst pro veřejnou konzultaci 2021

V případně, že vykázané pokrytí neodpovídá skutečnosti, doložit to měřením na alespoň třech adresních místech pomocí nástroje ČTÚ na tomto odkaze: https://nettest.cz/cs/

Budeme rádi za informaci, pokud víte, že žádný z lokálních operátorů nebyl v roce 2021 schopen poskytnout službu s vysokorychlostním datovým připojením, ačkoliv je obec označena jako černá. Uvítáme i krátkou informaci (jedna až dvě věty) o současném stavu dostupnosti služeb internetového připojení ve vaší obci. Příklad struktury a vzorového vyplnění je na odkazu níže:

Text prosíme vložte (nakopírujte) do "Popisu situace" webového formuláře na stránce: Veřejná konzultace (verejnakonzultace.cz). Nezapomeňte na sebe vyplnit kontakt, abychom se s vámi případně mohli spojit.

Veřejná konzultace je otevřena do 22. 11. 2021, proto je nutno odeslat veškeré informace do tohoto data.


Podklady a odkazy

Informace o zveřejnění Veřejné konzultace MPO: https://www.verejnakonzultace.cz/verejna-konzultace-2021/

Mapové podklady připravené BCO pro podporu samosprávy: https://www.bconetwork.cz/verejna-konzultace-stav-pokryti/

Jak zjistit rychlost připojení: https://nettest.cz/cs/

Formulář MPO: Formulář – Veřejná konzultace (verejnakonzultace.cz)


Průvodce uplatněním připomínek ze strany samospráv


*) Vysvětlivky: ZSJ: základní sídelní jednotka Bílá ZSJ: - pokrytí ≤ 40% - pokrytí ≤ 50% maximálně jednou technologií Šedá ZSJ: - pokrytí > 50% pouze jedním provozovatelem - pokrytí > 40% pouze jedním provozovatelem více než jednou infrastrukturou Černá ZSJ: - pokrytí > 50% více než jedním provozovatelem - pokrytí > 40% více než jedním provozovatelem více než jednou infrastrukturou

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: