BCO ČR v bodech

  • Projekt Broadband Competence Office ČR (BCO) byl zřízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) za účelem podpory rozvoje vysokorychlostního internetu. Je součástí celounijního konceptu Evropské komise na podporu dosažení cílů EU Digital Agenda s důrazem na jednotný digitální trh (Digital Single Market) a gigabitovou společnost (Gigabit Society).

BCO ČR a MPO ČR

  • BCO zahájila činnost 10. 2. 2020. V rámci osvěty a podpory výstavby pracovníci projektu fyzicky navštívili a „proškolili“ více než 3 600 obcí, při interakci s představiteli samospráv získali řadu unikátních a ucelených informací o stavu internetového připojení v dané lokalitě. BCO řešila více než 180 přímých požadavků na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu. V řadě případů napomohla k „záchraně“ konkrétních projektů.

BCO zahájila činnost 10. 2. 2020

  • Projekt BCO aktuálně vstoupil do druhé fáze své činnosti. Z významné části zůstává financován ze zdrojů EU. Zatímco v první fázi své činnosti byl financován z Technické pomoci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP PIK), od roku 2024 do roku 2029 půjde o Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).
  • Struktura BCO je tvořena centrálou a územními specialisty.

Struktura BCO je tvořena centrálou a územními koordinátory

  • V nadcházejícím období bude BCO rozvíjet aktivity z let 2020 – 2023 a realizovat nové projekty. Klíčem úspěšné činnosti BCO bude nadále „Nestrannost vůči ostatním aktérům zapojeným do procesu výstavby sítí elektronických komunikací.“

  • Hlavním cílem činnosti BCO bude podporovat trend konkurenceschopnější a inteligentnější Evropy díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a regionálního propojení informačních komunikačních technologií.

Klíčem úspěšné činnosti BCO bude nadále „Nestrannost vůči ostatním aktérům zapojeným do procesu výstavby sítí elektronických komunikací.“

  • Důležitou aktivitou projektu zůstává podpora regionů ČR při vytváření jednotného digitálního trhu EU s důrazem na rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou. BCO má opět ambice být partnerem krajů, samospráv, SMO ČR, SMS ČR a dalších subjektů.

Důležitou aktivitou projektu zůstává podpora regionů ČR při vytváření jednotného digitálního trhu EU s důrazem na rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou.

  • Aktuálně se BCO aktivně zapojila do programu MPO s názvem Veřejná konzultace, Veřejná konzultace (verejnakonzultace.cz), jenž podporuje zavádění sítí vysokorychlostního internetu a je spolufinancován z fondů EU. Pracovníci BCO vytvořili instruktážní webináře a informační materiály, a pomáhají s vypořádáním konkrétních požadavků ze strany samospráv i operátorů.

Aktuálně se BCO aktivně zapojila do programu MPO s názvem Veřejná konzultace, jenž podporuje zavádění sítí vysokorychlostního internetu a je spolufinancován z fondů EU.

  • BCO je možné jednoduše kontaktovat, na podněty či žádosti reaguje nejdéle v řádu dnů. Dotazy a vzkazy obecné povahy lze posílat na info schránku: info@bconetwork.cz. Veškeré potřebné kontakty na projekt jsou zveřejněny na odkazu Kontakty (bconetwork.cz).

Hlavním cílem činnosti BCO bude podporovat trend konkurenceschopnější a inteligentnější Evropy díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a regionálního propojení informačních komunikačních technologií.

  • BCO vytvořilo celou řadu informačních a podpůrných materiálů a databází. Mezi nejvyužívanější patří Mapové podklady. Na jediném místě, Mapové podklady (bconetwork.cz), je umístěn přehled nejzajímavějších odkazů, zároveň zde lze jednoduše zjistit, jací poskytovatelé internetu nabízejí služby v konkrétních obcích i na daných číslech popisných. Je možné zde si ověřit, jakou rychlost v daném místě mohou nabídnout, a pokud se takový údaj liší od zjištěné skutečnosti, lze na tento nesoulad upozornit.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: