Pro podnikatele

Rozvoj vysokorychlostního internetu považuje Česká republika za jednu ze svých priorit. Na území naší republiky se poskytováním internetového připojení zabývá více než 2 000 firem. Chápeme, že v tomto prostředí se střetává mnoho různých aspektů, které mají na rozvoj sítí elektronických komunikací vliv. BCO v rámci svých aktivit nabízí pomoc také podnikatelům. Nejedná se jen o informace, které můžete nalézt na našem webu, pomůžeme také s komunikací směrem k veřejnému sektoru, či poskytneme metodickou podporu. Naše činnost nikoho nezvýhodňuje, protože projekt BCO je připraven na bázi nestrannosti a technologické neutrality.

Na tomto místě naleznete řadu důležitých informací a odkazů:

Legislativní prostředí je v naší zemi značně rozsáhlé. Které z předpisů se však týkají problematiky sítí elektronických komunikací? To se dozvíte níže v přehledné tabulce. Využít můžete také tematické členění naší sekce Zákony.

S ohledem na počet obcí v ČR i množství poskytovatelů připojení se může zdát, že situace je velmi nepřehledná. Potřebujete vědět více informací o některém regionu? Využijte tyto mapové podklady.

BCO pro Vás připravuje řadu tematických akcí, realizovaných on-line či fyzicky. Jejich přehled naleznete zde.

Financování dlouhodobých investic zvláště ve venkovských oblastech je stále obtížné, přičemž mezi městskými a venkovskými oblastmi nadále existuje hluboká digitální propast ve smyslu jejich pokrytí a využívání. Celková míra pokrytí vysokorychlostním internetem s rychlostí 30 Mbit/s a více v roce 2019 činila 87 %. U obcí s menší populací je však toto procento výrazně nižší, např. u obcí s počtem do 500 obyvatel je to pouze 62 %. Kromě toho analýzy potvrdily, že v současné době je v ČR cca 900 obcí, které nejsou připojeny k internetu pomocí vysokokapacitních kabelů s optickými vlákny... Lze v obecné rovině konstatovat, že návratnost investic do realizace vysokorychlostních přístupových sítí ve venkovských oblastech je za horizontem reálných možností podnikatelských subjektů a bez veřejné podpory nelze předpokládat další rozvoj, resp. rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu. Investiční dotace pak představuje funkční řešení pro financování dlouhodobých investic zvláště ve venkovských oblastech, které je stále obtížnější realizovat zejména z důvodu nízkého počtu subjektů k připojení, jelikož poskytovatel připojení musí počítat s nižší penetrací své budoucí služby. (programový dokument OP TAK).

Bližší informace k aktuální dotační podpoře.

Připravujeme pro Vás aktuální informace k problematice služebnosti, vč. nástroje pro rychlý výpočet výše služebnosti v závislosti na typologii území.

Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 Digitální technickou mapu (DTM) krajů. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Povinnosti mají také další subjekty, mezi nimi i obce. Po mnoha letech příprav nyní vzniká dílo, které má za cíl poskytovat spolehlivé informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře na území ČR. Zajímá vás, co DTM obsahuje, v čem je unikátní a kdo ji využije?

Více zde:

Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ke dni 1. května 2005.

Definice aktivit ČTÚ

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: