Pro podnikatele

Bližší informace k aktuální dotační podpoře dlouhodobých investic v oblasti sítí el. komunikací – tabulka výzev, mapy projektů OP PIK atd.:

Zákony

Zákony

Legislativní prostředí je v naší zemi značně rozsáhlé. Které z předpisů se však týkají problematiky sítí elektronických komunikací? To se dozvíte níže v přehledné tabulce. Využít můžete také tematické členění naší sekce Zákony.

Mapové podklady

Mapové podklady

S ohledem na počet obcí v ČR i množství poskytovatelů připojení se může zdát, že situace je velmi nepřehledná. Potřebujete vědět více informací o některém regionu? Využijte tyto mapové podklady.

Semináře a webináře

Semináře a webináře

BCO pro Vás připravuje řadu tematických akcí, realizovaných on-line či fyzicky. Jejich přehled naleznete zde.

Dotace

Dotace

Financování dlouhodobých investic zvláště ve venkovských oblastech je stále obtížné, přičemž mezi městskými a venkovskými oblastmi nadále existuje hluboká digitální propast ve smyslu jejich pokrytí a využívání. Celková míra pokrytí vysokorychlostním internetem s rychlostí 30 Mbit/s a více v roce 2019 činila 87 %. U obcí s menší populací je však toto procento výrazně nižší, např. u obcí s počtem do 500 obyvatel je to pouze 62 %. Kromě toho analýzy potvrdily, že v současné době je v ČR cca 900 obcí, které nejsou připojeny k internetu pomocí vysokokapacitních kabelů s optickými vlákny... Lze v obecné rovině konstatovat, že návratnost investic do realizace vysokorychlostních přístupových sítí ve venkovských oblastech je za horizontem reálných možností podnikatelských subjektů a bez veřejné podpory nelze předpokládat další rozvoj, resp. rozšíření vysokorychlostního přístupu k internetu. Investiční dotace pak představuje funkční řešení pro financování dlouhodobých investic zvláště ve venkovských oblastech, které je stále obtížnější realizovat zejména z důvodu nízkého počtu subjektů k připojení, jelikož poskytovatel připojení musí počítat s nižší penetrací své budoucí služby. (programový dokument OP TAK).

Bližší informace k aktuální dotační podpoře.

Služebnost

Služebnost

Připravujeme pro Vás aktuální informace k problematice služebnosti, vč. nástroje pro rychlý výpočet výše služebnosti v závislosti na typologii území.

Digitální technické mapy

Digitální technické mapy

Informační systém Digitální mapa veřejné správy (DMVS) je připravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním na základě zákona č. 47/2020 Sb. z ledna 2020, kterým byl novelizován zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Úkolem ČÚZK je vybudovat systém zastřešující krajské systémy Digitálních technických map (DTM), který zároveň zajistí funkce, které je nutné řešit na centrální úrovni.

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ke dni 1. května 2005.

Definice aktivit ČTÚ

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: