Digitální technické mapy

Digitální technickou mapou kraje (DTM) se rozumí geografický databázový soubor, který obsahuje zejména údaje o vybraných přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních, popisující jejich skutečný stav, o ochranných pásmech a oblastech působnosti správců dopravní a technické infrastruktury a o záměrech na dopravní a technické infrastruktuře.

Povinnost vést DTM krajům uložila novela zeměměřičského zákona č. 47/2020 Sb., správcem DTM kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Obsah DTM je stanovený vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, kterou vydal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Obsahem budou dvě hlavní skupiny:

  • Objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (DTI)

  • Základní prostorová situace (ZPS), kterou zákon definuje jako vybrané stavební a technické objekty a zařízení a vybrané přírodní objekty na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území

Text byl převzat z webu Moravskoslezského kraje.


Podívali byste se raději na edukativní videospot? Ano, i ty už jsou zpracovány. Velmi zajímavé je např. video Asociace podnikatelů v geomatice:


Mnoho dalších informací najdete na stránce Digitální mapa veřejné správy.


Podpora rozvoje DTM z Národního plánu obnovy

MPO ve spolupráci s kraji, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv připravuje navazující program podpory rozvoje DTM z Národního plánu obnovy.  Tato podpora prioritně pomůže obcím se zmapováním jejich infrastruktury pro účely DTM a pomůže splnit zákonné povinnosti obcí.

V této souvislosti na začátku roku 2023 oslovilo MPO dotazníkovým šetřením zástupce všech obcí, aby uvedli současný stav dokumentace své infrastruktury. Zjišťovalo se, zde je infrastruktura již zmapována v digitální podobě, nebo ji bude nutné zdigitalizovat, či geodeticky zaměřit.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 2736 obcí. Výsledky jsou formou interaktivní mapové aplikace dostupné na webu, kde dotazníkové šetření probíhalo: https://dtm.bconetwork.cz/mapa/


Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: