Digitální technické mapy

Ministerstvo vnitra koordinovalo realizaci projektu vytvoření digitální mapy veřejné správy (DMVS). Digitální mapa veřejné správy nabízí sjednocení dat z různých geografických informačních systémů v jedné aplikaci. Cílem projektu je usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění prostorových dat pro úřady i veřejnost v souladu se strategií Smart Administration, prosazující efektivní a uživatelsky přátelskou veřejnou správu, a rozvojem eGovernmentu v ČR.

Ministerstvo vnitra jako koordinační orgán v oblasti informačních a komunikačních technologií v ČR ve spolupráci s dalšími subjekty veřejné správy (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR) započalo přípravy podepsáním Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu "Digitální mapa veřejné správy".

Cílem projektu DMVS je zajistit a podpořit:

  • garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území

  • transparentnost výkonu veřejné správy

  • dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany

  • propojení příslušné procesy veřejné správy a související životní situace v územně tematickém kontextu

  • optimalizaci služeb veřejné správy

  • návaznost na evropské projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS).

Hlavními uživateli DMVS jsou subjekty veřejné správy, občané, DMVS je také zdrojem jednotných a aktuálních informací pro složky Integrovaného záchranného systému České republiky. (text byl převzat z webu Ministerstva vnitra ČR).


Digitální technickou mapou kraje (DTM) se rozumí geografický databázový soubor, který obsahuje zejména údaje o vybraných přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních, popisující jejich skutečný stav, o ochranných pásmech a oblastech působnosti správců dopravní a technické infrastruktury a o záměrech na dopravní a technické infrastruktuře.

Povinnost vést DTM krajům uložila novela zeměměřičského zákona č. 47/2020 Sb., správcem DTM kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Obsah DTM je stanovený vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, kterou vydal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Obsahem budou dvě hlavní skupiny:

  • Objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (DTI)

  • Základní prostorová situace (ZPS), kterou zákon definuje jako vybrané stavební a technické objekty a zařízení a vybrané přírodní objekty na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území

Text byl převzat z webu Moravskoslezského kraje.


Podívali byste se raději na edukativní videospot? Ano, i ty už jsou zpracovány. Velmi zajímavé je např. video Asociace podnikatelů v geomatice:


Mnoho dalších informací najdete na stránce Digitální mapa veřejné správy.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: