Vize, Mise, Cíle BCO

Vize BCO

Vysokorychlostní internet opravdu dostupný každé rodině, škole a dalším socioekonomickým subjektům i každému podnikateli.

Mise BCO

Poskytováním potřebné podpory a sdílením dobré praxe BCO přispívá významně k rozvoji vysokorychlostního internetového připojení v maximální možné rozloze území ČR. Prostřednictvím přímé činnosti v území krajů a metodické podpory Centrály představuje BCO aktivního mediátora, podporujícího inovace, rozvoj a zvýšení dostupnosti vysokorychlostního připojení pro širokou škálu uživatelů.

Cíle BCO

Základní cíle

 • Prosazování a napomáhání koordinace při výstavbě/rekonstrukci liniových staveb s rozvojem vysokorychlostních sítí.

 • Propagace a prosazování a odstraňování existujících překážek
  a snižování investiční náročnosti.

 • Hledání způsobů, jak urychlit proces projektové přípravy
  výstavbu vysokorychlostních sítí.

 • BCO působí jako odborný partner pro místní samosprávy – sdílení zkušeností.

BCO se zaměřuje zejména na:

 • poskytování poradenství a expertní podpory subjektům zapojeným do procesu výstavby a financování vysokorychlostních sítí, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu např. v problematice mapování pokrytí území a dostupnosti vysokorychlostní sítí,
 • podporu zvýšení efektivnosti investic do rozvoje vysokorychlostních sítí,
 • obousměrný přenos a sdílení informací v prostředí sítě Broadband Competence Office (BCO) Evropské komise, včetně aplikace účinných postupů již uplatňovaných v dalších zemích EU.

Na úrovni místních a krajských samospráv se BCO zaměřuje na:

 • podporu všestranné koordinace při výstavbě či rekonstrukci liniových staveb s přihlédnutím k rozvoji VR,
 • konzultace pří přípravě územních plánů,
 • pomoc s odstraňováním existujících překážek při přípravě staveb a snižování investiční náročnosti, např. hledáním cest ke snižování výše částek za služebnost, omezení praxe uplatňování vícenákladů při opravách povrchů silnic a chodníků, omezení existence duplicitních poplatků atd.,
 • hledání způsobů, jak urychlit proces výstavby vysokorychlostních sítí při zachování podmínek stanovených právním rámcem ČR a při zachování zásad technologické neutrality.

Aktivity BCO

 • Metodická a expertní podpora probíhajících či připravovaných projektů výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

 • Mediace komunikace mezi subjekty v procesu schvalování a realizace sítí elektronických komunikací.

 • Školení, odborné semináře a webináře k problematice výstavby sítí elektronických komunikací, rozvoje sítí 5G a kybernetických hrozeb.

 • Medializace potřeb v oblasti elektronických komunikací pro přístup k vysokorychlostnímu internetu.

 • Podpůrné tematické materiály a metodické pokyny, mapové podklady pro potřeby trhu.


Podívejte se na přehled vybraných příkladů z praxe, kde již byla BCO v první půli roku 2020 nápomocna.


BCO je nezávislé a technologicky neutrální. Každý pracovník musí dodržovat etický kodex pracovníka BCO

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: