Až do roku 2029. Projekt BCO vstoupil do druhé etapy své činnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) bude podporovat rozvoj vysokorychlostního internetu i v dalších šesti letech. A opět prostřednictvím svého projektu Broadband Competence Office ČR (BCO), který zřídilo za tímto účelem v roce 2020. Letos vstoupila BCO do druhé etapy své činnosti.

V nadcházejícím období bude BCO rozvíjet aktivity z předchozích čtyř let a zároveň realizovat nové projekty. Jejím hlavním cílem zůstává podpora regionů při vytváření jednotného digitálního trhu v rámci Evropské unie, s důrazem na rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou. Při své činnosti bude nadále zachovávat nestrannost ostatním aktérům zapojeným do procesu výstavby sítí elektronických komunikací,“ prohlásil Petr Očko, vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací MPO.

I ve druhé etapě své činnosti zůstává BCO z významné části financovaná ze zdrojů EU. Zatímco v předchozích letech byla BCO financována z Technické pomoci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP PIK), od letoška do roku 2029 půjde o Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Stěžejní činností BCO byly v letech 2020 až 2023 zejména individuální návštěvy měst a obcíStěžejní činností BCO byly v letech 2020 až 2023 zejména individuální návštěvy měst a obcí, během kterých se pracovníkům projektu podařilo zajistit osvětu z pohledu potřeb a způsobu realizace výstavby sítí elektronických komunikací a současně získali řadu unikátních a ucelených dat o přístupu samospráv k rozvoji v daném regionu. Zástupci BCO zároveň seznámili představitele samospráv s možnostmi dalšího rozvoje sítí elektronických komunikací a nabídli jim v těchto aktivitách pomoc při jednáních s operátory. V rámci celé ČR došlo k jednáním ve více než 3 600 obcích. „Ve více než 180 případech se tyto návštěvy překlopily do spolupráce na konkrétních projektech, nejen dotačních, jejichž realizace by se bez přispění BCO protáhly nebo nebyly zdárně dokončeny,“ konstatoval Michal Manhart, vedoucí projektu BCO.

BCO se stala odborným partnerem Karlovarského, Královehradeckého, Pardubického, Jihočeského a Zlínského kraje, což se promítlo do zvýšení významu, který tyto samosprávné celky přikládají rozvoji vysokorychlostního internetu. BCO uspořádala i 24 odborných webinářů pro trh a samosprávy, pravidelně vystupovala na odborných konferencích, prováděla školení, vytvářela osvětové materiály, publikovala a spolupracovala s médií. Web www.bconetwork.cz a profil Broadband Competence Office ČR na sociální síti Facebook se staly vyhledávanými zdroji informací a kontaktů.

Web www.bconetwork.cz a profil Broadband Competence Office ČR na sociální síti Facebook se staly vyhledávanými zdroji informací a kontaktů

V právě započaté druhé etapě bude BCO všechny své dosud realizované činnosti dále rozvíjet. Jednoznačnou prioritu má pomoc s konkrétními projekty, v návaznosti na aktuální dotační výzvy. BCO proto participuje například na přípravě výstavby optických sítí v obcích v okolí chystaného Vodního díla Vlachovice na ZlínskuBCO proto participuje například na přípravě výstavby optických sítí v obcích v okolí chystaného Vodního díla Vlachovice na Zlínsku, nebo na podpoře připokládání chrániček pro optická vlákna při rekonstrukcích silnic II. a III. tříd, jenž napomáhá rozvoji vysokorychlostního internetu v oblastech, které zatím stojí z ekonomických důvodů mimo zájem operátorů. Již nyní se tak děje v Pardubickém a Zlínském kraji.

BCO bude aktivně vstupovat i do konkrétních projektů. BCO spolupracuje s MPO na vypořádání připomínek občanů a obcí v rámci Veřejné konzultace, která je podkladem pro připravovanou výzvu z OP TAK na zavádění sítí vysokorychlostního internetu a je spolufinancován z fondů EU. Pracovníci BCO vytvořili instruktážní webináře a informační materiály, a podílí se na vypořádání konkrétních požadavků ze strany samospráv i občanů. Laické i odborné veřejnosti pomáhají také v rámci projektů Mapy pokrytí, Fotím stavbu, Kalkulačka ceny služebnosti a dalších. Pokračovat budou ve vytváření edukačních materiálů, ve spolupráci s oborovými uskupeními jako SMO ČR a SMS ČR a také v podpoře další socioekonomické subjektů, například školských zařízení.

Struktura BCO je tvořena centrálou a územními koordinátory. Spolupráci s projektem lze navázat prostřednictvím webových stránek www.bconetwork.cz, potřebné kontakty jsou uvedeny i na facebookovém profilu Broadband Competence Office ČR.

Struktura BCO je tvořena centrálou a územními koordinátory

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: