1. »
  2. Metodická sdělení
  3. »
  4. Technické normy

Technické normy

Přehled vybraných technických norem pro navrhování rozvodů

Ve vydávaném Seznamu českých technických norem jsou ČSN pro elektrická zařízení řazeny do tříd 33 až 38 a ty jsou dále členěny do skupin:

  • 33 ELEKTROTECHNIKA – ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
  • 34 ELEKTROTECHNIKA
  • 35 ELEKTROTECHNIKA
  • 36 ELEKTROTECHNIKA
  • 37 ELEKTROTECHNIKA – ENERGETIKA
  • 38 ELEKTROTECHNIKA – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Poznámka: “Česká technická norma není obecně závazná.” Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná povinnost jejich dodržování. To neznamená, že taková povinnost nemůže vyplynout z jiného právního aktu.


Harmonizované a určené normy

Vybrané harmonizované a určené normy pro navrhování rozvodů („výrobky zabudované do stavby”):

Označení Název
ČSN 03 8370:1963 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
ČSN 33 0165 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi
ČSN EN 61082-1 ed. 2 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice
ČSN EN 61082 ed. 3
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí
ČSN 33 0360 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrických proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou
ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 3270 Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla
ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu
ČSN 33 4010 Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
ČSN 34 2040 ed. 2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
ČSN 34 2100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi
ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí – zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – prostory občanské výstavby a pracoviště
ČSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče