Technické normy

Přehled vybraných technických norem pro navrhování rozvodů

Ve vydávaném Seznamu českých technických norem jsou ČSN pro elektrická zařízení řazeny do tříd 33 až 38 a ty jsou dále členěny do skupin:

  • 33 ELEKTROTECHNIKA – ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
  • 34 ELEKTROTECHNIKA
  • 35 ELEKTROTECHNIKA
  • 36 ELEKTROTECHNIKA
  • 37 ELEKTROTECHNIKA – ENERGETIKA
  • 38 ELEKTROTECHNIKA – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Poznámka: "Česká technická norma není obecně závazná." Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná povinnost jejich dodržování. To neznamená, že taková povinnost nemůže vyplynout z jiného právního aktu


Harmonizované a určené normy

Vybrané harmonizované a určené normy pro navrhování rozvodů („výrobky zabudované do stavby"):

OznačeníNázev
ČSN 03 8370:1963 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
ČSN 33 0165 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi
ČSN EN 61082-1 ed. 2 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice
ČSN EN 61082 ed. 3
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí
ČSN 33 0360 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrických proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: