II. kolo veřejné konzultace

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 7. února 2022 zahajuje druhé kolo Veřejné konzultace k připravované výzvě na podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v rámci Národního plánu obnovy, která bude spolufinancovaná ze zdrojů EU.

Veřejná konzultace je vyhlašována s cílem ochránit stávající, nebo nově plánované investice soukromých investorů, kteří jsou držiteli Osvědčení k zajišťování veřejné sítě elektronických komunikací a služeb přístupu k internetu v pevném místě i mobilních služeb přístupu k internetu, vydaného Českým Telekomunikačním Úřadem (ČTÚ), před vlivem investic podporovaných z veřejných zdrojů.

Ve II. kole jsou zveřejněny hlavní charakteristiky plánovaného opatření a seznam zeměpisných cílových oblastí a vyzývá zúčastněné strany, aby se k danému opatření vyjádřily. Tímto postupem bude ověřena správnost a úplnost navržených intervenčních oblastí.

II. kolo veřejné konzultace je otevřeno do 10. března 2022.

Více v oznámení na webu MPO


Stránky věnované veřejné konzultaci:

https://www.verejnakonzultace.cz/

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: