Příklady z praxe

Ukázka konkrétních příkladů z praxe, ve kterých byla BCO (únor až srpen 2020) nápomocna:

 • Problematika služebnosti (Jesenice, Mnichovice) 
 • Problematika územního řízení ve vazbě na samostatné ochranné trubky (SÚ Praha 6, SÚ Praha 4, MěÚ Liberec, MěÚ Hořice)
 • Problematika koordinace prostorové uspořádání - ČSN 736005 (Kozmice)
 • Úhrady za přípolože při koordinaci staveb (Jestřábí Lhota)
 • Povolování staveb EK (SÚ Praha 6)
 • Postup koordinace staveb mezi staviteli
 • Hledání řešení - výměny technologie s min přerušení služby a uvedení do souladu se zákonem (SÚ Liberec)
 • Konzultace smluv o spolupráci mezi obcí a operátorem(Karlovy Vary, Hořice, Vrchlabí)
 • Postup při souběhu dvou dotačních projektů

Vedle toho se kancelář BCO přispívala k připomínkování právních předpisů a technických norem

 • rekodifikace stavebního práva
 • prováděcí vyhlášky k Stav. Zákona
 • Vyhláška o DTM (digitální technické mapy),
 • zákona 416/2009 Sb. o usnadnění výstavby dopravní, energetické infrastruktury a infrastruktury EK
 • revize ČSN 736005 - Prostorové uspořádání
 • zákona 127/2005 Sb. ZoEk (kodex),
 • plnění úkolů Akčního plánu 2.0 (např. bod 3.10),
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: