Mapové podklady

V současné době existuje nezměrné množství tematicky různorodých mapových podkladů. My Vám nabízíme na jediném místě přehled nejzajímavějších odkazů, a to i tematicky zaměřené na oblast telekomunikací. Zároveň se můžete jednoduše podívat, jací poskytovatelé internetu nabízejí služby nejen ve Vaší obci, ale přímo na daném čísle popisném. A nejen to, je možné ověřit si, jakou rychlost v daném místě mohou nabídnout, a pokud se takový údaj liší od Vámi zjištěné skutečnosti, můžete nám tento nesoulad oznámit.


Telekomunikace

Mapa internetu

Mapa vývoje pokrytí sítěmi el. komunikací v ČR

ČTÚ: Vizualizační Portál telekomunikačních služeb

ČSÚ: Informační společnost v číslech

ČSÚ: Informační technologie

 


Dotace z EU

DotaceEU - Mapa projektů

Mapa podporovaných projektů výstavby NGA sítí (OP PIK / NPO)

 


Digitální technické mapy (DTM)

Digitální technické mapy krajů ČR

Stav dokumentace TI a DI v obcích (výsledky dotazníkového šetření - březen 2023)

 


 

Broadband Competence Office Česká republika (BCO)
GIS portál

Výsledky terénních šetření v obcích:

1. Současný stav poskytovaných služeb v obci
2. Aktivita obce při rozšiřování vysokorychlostních sítí
3. Obec, územní plán, internet
4. Výstavba a rekonstrukce infrastruktury
5. Kvalita/potřeba připojení socioekonomických subjektů v obci
6. Koordinace staveb veřejné infrastruktury
7. Postoj obce k problematice služebností
8. Obec a Smart city


Navštívené obce koordinátory BCO  

Obecné

Přehled nejzajímavějších mapových podkladů

 


Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: