1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. II. kolo veřejné konzultace

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

II. kolo veřejné konzultace

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 7. února 2022 zahajuje druhé kolo Veřejné konzultace k připravované výzvě na podporu výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v rámci Národního plánu obnovy, která bude spolufinancovaná ze zdrojů EU.

Veřejná konzultace je vyhlašována s cílem ochránit stávající, nebo nově plánované investice soukromých investorů, kteří jsou držiteli Osvědčení k zajišťování veřejné sítě elektronických komunikací a služeb přístupu k internetu v pevném místě i mobilních služeb přístupu k internetu, vydaného Českým Telekomunikačním Úřadem (ČTÚ), před vlivem investic podporovaných z veřejných zdrojů.

Ve II. kole jsou zveřejněny hlavní charakteristiky plánovaného opatření a seznam zeměpisných cílových oblastí a vyzývá zúčastněné strany, aby se k danému opatření vyjádřily. Tímto postupem bude ověřena správnost a úplnost navržených intervenčních oblastí.

II. kolo veřejné konzultace je otevřeno do 10. března 2022.

Více v oznámení na webu MPO


Stránky věnované veřejné konzultaci:

https://www.verejnakonzultace.cz/

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu