1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. Výzvy CEF2 Digital

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Výzvy CEF2 Digital

Vyhlášení nových výzev na podporu infrastruktur pro digitální konektivitu

EK vyhlásila nové výzvy k předkládání návrhů v rámci digitální sekce programu “Connecting Europe Facility” (CEF Digital). Na podporou veřejných i soukromých investic budou v příštích třech letech (2021-2023) k dispozici finanční prostředky až do výši 1 miliardy eur. Zlepšení infrastruktury pro digitálního připojení v celé Unii je zásadním krokem k dosažení digitální transformace Evropy.

Více informací ZDE na stránkách EK.

 

První část programu CEF Digital (CEF1) byla v letech 2014-2020 zaměřena na podporu rozvoje přeshraniční digitální infrastruktury a prostřednictvím iniciativy WiFi4EU na bezplatný přístup k internetu pro oblastní komunity. V navazujícím programovém období 2021-2027 bude program (CEF2) cílit zejména na 5G konektivitu hlavních transportních tras a poskytovatelů klíčových služeb v oblastních komunitách, na modernizaci páteřních sítí, na posílení globálních propojení (jako např. podmořské kabely), na sdružené cloudové služby nebo digitální platformy pro dopravní a energetické infrastruktury v celé EU.

Zájemci se mohou dozvědět více o procesu podávání žádostí, hodnocení a udělování dotací na online informačním dni, který se uskuteční 19. ledna.


 V programu CEF2 Digital je otevřeno těchto 11 výzev:

1. Backbone connectivity for Digital Global Gateways – Works (Konektivita páteřních sítí)

Cíl: podporovat zavádění strategických sítí posilujících konektivitu v rámci Unie i se třetími zeměmi
Více informací ZDE


2. Backbone connectivity for Digital Global Gateways – Studies (Konektivita páteřních sítí – studie)

Cíl: podporovat studie pro zavádění páteřních tras v rámci členských států, mezi členskými státy a mezi EU a třetími zeměmi
Více informací ZDE


3. Preparation of works for Operational digital platforms (Příprava Operativní digitální platformy)

Cíl: identifikovat nejvhodnější případ pro financování a definovat jeho základní stavební kameny. Operativní digitální platformy mají podpořit cíle EU v oblasti životního prostředí a energetiky jak technologiemi, tak i konektivitou pro zajištění kyberneticky bezpečného “Internetu Energie”
Více informací ZDE


4. Integration of 5G with edge computing and federated cloud facilities (Integrace 5G s edge computingem a sdruženými cloudovými zařízeními)

Cíl: urychlit vývoj edge computing řešení v rámci koridorů 5G i oblastních 5G komunit a zajistit integrovaný přístup k rozvoji cloud a edge infrastruktur
Více informací ZDE


5. 5G coverage along transport corridors – Studies (Pokrytí 5G podél dopravních koridorů – studie)

Cíl: podpora investic do přeshraničních úseků zahrnujících dva nebo více členských států
Více informací ZDE


6. 5G Strategic Deployment Agenda coordination (Koordinace strategického zavádění 5G)

Cíl: usnadnit spolupráci mezi stranami, které se podílejí na přípravě koridorů 5G
Více informací ZDE


7. 5G coverage along transport corridors – Works (Pokrytí 5G podél dopravních koridorů)

Cíl: podpořit první vlnu zavádění systémů 5G na dopravních cestách pro propojenou automatizovanou mobilitu včetně bezpečnostních a jiných než bezpečnostních služeb
Více informací ZDE


8. 5G Smart Communities – Works (Chytrá řešení nad 5G technologiemi pro obce)

Cíl: podpořit včasné zavedení systémů založených na 5G pro socioekonomické aktéry – orgány veřejné moci a veřejné i soukromé subjekty pověřené provozem služeb obecného zájmu nebo služeb obecného hospodářského zájmu
Více informací ZDE


9. Interconnection of backbone networks for cloud federations – Works (Propojení páteřních sítí pro cloudové služby)

Cíl: stimulovat komerční nabídku cloudových služeb v celé EU, posílit kapacitu cloudových služeb, a tím i více zpřístupnit výpočetní zdroje pro uživatele
Více informací ZDE


10. Interconnection of backbone networks for cloud federations with other cloud, HPC and edge infrastructures – Studies (Propojení páteřních sítí pro sdružování cloudových, HPC a edge infrastruktur – studie)

Cíl: studie proveditelnosti těchto propojení s cílem předvídat technické, právní a ekonomické požadavky na postupné vytvoření plně zabezpečeného a vysoce energeticky účinného evropského počítačového kontinua
Více informací ZDE


11. Equipping backbone networks with high-performance and secure DNS resolution infrastructures – Works (Vybavení páteřních sítí vysoce výkonnou a bezpečnou infrastrukturou pro překlad DNS)

Cíl: podpořit zavedení rekurzivní evropské infrastruktury služeb DNS, která bude socioekonomickým, podnikovým i domácím uživatelům internetu nabízet velmi vysokou spolehlivost a ochranu proti globálním hrozbám kybernetické bezpečnosti
Více informací ZDE

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu