Výzvy CEF2 Digital

Vyhlášení nových výzev na podporu infrastruktur pro digitální konektivitu

EK vyhlásila nové výzvy k předkládání návrhů v rámci digitální sekce programu “Connecting Europe Facility” (CEF Digital). Na podporou veřejných i soukromých investic budou v příštích třech letech (2021-2023) k dispozici finanční prostředky až do výši 1 miliardy eur. Zlepšení infrastruktury pro digitálního připojení v celé Unii je zásadním krokem k dosažení digitální transformace Evropy.

Více informací ZDE na stránkách EK.

 

První část programu CEF Digital (CEF1) byla v letech 2014-2020 zaměřena na podporu rozvoje přeshraniční digitální infrastruktury a prostřednictvím iniciativy WiFi4EU na bezplatný přístup k internetu pro oblastní komunity. V navazujícím programovém období 2021-2027 bude program (CEF2) cílit zejména na 5G konektivitu hlavních transportních tras a poskytovatelů klíčových služeb v oblastních komunitách, na modernizaci páteřních sítí, na posílení globálních propojení (jako např. podmořské kabely), na sdružené cloudové služby nebo digitální platformy pro dopravní a energetické infrastruktury v celé EU.

Zájemci se mohou dozvědět více o procesu podávání žádostí, hodnocení a udělování dotací na online informačním dni, který se uskuteční 19. ledna.


 V programu CEF2 Digital je otevřeno těchto 11 výzev:

1. Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Works (Konektivita páteřních sítí)

Cíl: podporovat zavádění strategických sítí posilujících konektivitu v rámci Unie i se třetími zeměmi Více informací ZDE


2. Backbone connectivity for Digital Global Gateways - Studies (Konektivita páteřních sítí – studie)

Cíl: podporovat studie pro zavádění páteřních tras v rámci členských států, mezi členskými státy a mezi EU a třetími zeměmi Více informací ZDE


3. Preparation of works for Operational digital platforms (Příprava Operativní digitální platformy)

Cíl: identifikovat nejvhodnější případ pro financování a definovat jeho základní stavební kameny. Operativní digitální platformy mají podpořit cíle EU v oblasti životního prostředí a energetiky jak technologiemi, tak i konektivitou pro zajištění kyberneticky bezpečného "Internetu Energie" Více informací ZDE


4. Integration of 5G with edge computing and federated cloud facilities (Integrace 5G s edge computingem a sdruženými cloudovými zařízeními)

Cíl: urychlit vývoj edge computing řešení v rámci koridorů 5G i oblastních 5G komunit a zajistit integrovaný přístup k rozvoji cloud a edge infrastruktur Více informací ZDE


5. 5G coverage along transport corridors - Studies (Pokrytí 5G podél dopravních koridorů – studie)

Cíl: podpora investic do přeshraničních úseků zahrnujících dva nebo více členských států Více informací ZDE


6. 5G Strategic Deployment Agenda coordination (Koordinace strategického zavádění 5G)

Cíl: usnadnit spolupráci mezi stranami, které se podílejí na přípravě koridorů 5G Více informací ZDE


7. 5G coverage along transport corridors – Works (Pokrytí 5G podél dopravních koridorů)

Cíl: podpořit první vlnu zavádění systémů 5G na dopravních cestách pro propojenou automatizovanou mobilitu včetně bezpečnostních a jiných než bezpečnostních služeb Více informací ZDE


8. 5G Smart Communities - Works (Chytrá řešení nad 5G technologiemi pro obce)

Cíl: podpořit včasné zavedení systémů založených na 5G pro socioekonomické aktéry – orgány veřejné moci a veřejné i soukromé subjekty pověřené provozem služeb obecného zájmu nebo služeb obecného hospodářského zájmu Více informací ZDE


9. Interconnection of backbone networks for cloud federations – Works (Propojení páteřních sítí pro cloudové služby)

Cíl: stimulovat komerční nabídku cloudových služeb v celé EU, posílit kapacitu cloudových služeb, a tím i více zpřístupnit výpočetní zdroje pro uživatele Více informací ZDE


10. Interconnection of backbone networks for cloud federations with other cloud, HPC and edge infrastructures - Studies (Propojení páteřních sítí pro sdružování cloudových, HPC a edge infrastruktur – studie)

Cíl: studie proveditelnosti těchto propojení s cílem předvídat technické, právní a ekonomické požadavky na postupné vytvoření plně zabezpečeného a vysoce energeticky účinného evropského počítačového kontinua Více informací ZDE


11. Equipping backbone networks with high-performance and secure DNS resolution infrastructures - Works (Vybavení páteřních sítí vysoce výkonnou a bezpečnou infrastrukturou pro překlad DNS)

Cíl: podpořit zavedení rekurzivní evropské infrastruktury služeb DNS, která bude socioekonomickým, podnikovým i domácím uživatelům internetu nabízet velmi vysokou spolehlivost a ochranu proti globálním hrozbám kybernetické bezpečnosti Více informací ZDE

 
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: