1. »
  2. Veřejná konzultace – průvodce...

Veřejná konzultace – průvodce uplatněním připomínek pro samosprávy

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 20. října 2021 zahájilo veřejnou konzultaci k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy. Je organizována za účelem validace vykázaných dat operátorů veřejných telekomunikačních sítí. Validace je jednou z podmínek procesu spuštění dotačních titulů do výstavby vysokorychlostních telekomunikačních sítí v tzv. bílých místech.

Více viz Tisková zpráva.


Naší snahou je napomoci zástupcům samospráv poskytnout státní správě zpětnou vazbu k údajům o existujících pevných sítích získaných ČTÚ v rámci elektronického sběru dat od operátorů pevných sítí, aby se následně co nejlépe zacílily dotace z EU.

Aktuálně zajištěné podklady budou složit pro křížovou kontrolu ze strany MPO vůči datům, která hlásí jednotliví registrovaní provozovatelé telekomunikačních sítí a služeb do ČTÚ a případnými výraznými rozpory se bude následně zabývat ČTÚ.


Co můžete udělat?

Prověřit v černých*) místech na mapě, zda deklarované pokrytí pevnými sítěmi s rychlostí 100 Mbit/s+ v mapových podkladech MPO odpovídá skutečnosti v dané lokalitě. (Hranice 100 Mbit/s+ je stanovena jako zjednodušení, a to v souladu s rozvojovými cíli Národního plánu rozvoje sítí VHCN.)

Mapa pokrytí adresních míst pro veřejnou konzultaci 2021

V případně, že vykázané pokrytí neodpovídá skutečnosti, doložit to měřením na alespoň třech adresních místech pomocí nástroje ČTÚ na tomto odkaze: https://nettest.cz/cs/

Budeme rádi za informaci, pokud víte, že žádný z lokálních operátorů nebyl v roce 2021 schopen poskytnout službu s vysokorychlostním datovým připojením, ačkoliv je obec označena jako černá.

Uvítáme i krátkou informaci (jedna až dvě věty) o současném stavu dostupnosti služeb internetového připojení ve vaší obci.

Příklad struktury a vzorového vyplnění je na odkazu níže:

Vzor vyplněného textu Vzor prázdného formuláře pro vaše použití

Text prosíme vložte (nakopírujte) do “Popisu situace” webového formuláře na stránce: Veřejná konzultace (verejnakonzultace.cz). Nezapomeňte na sebe vyplnit kontakt, abychom se s vámi případně mohli spojit.

Veřejná konzultace je otevřena do 22. 11. 2021, proto je nutno odeslat veškeré informace do tohoto data.


Podklady a odkazy

Informace o zveřejnění Veřejné konzultace MPO: https://www.verejnakonzultace.cz/verejna-konzultace-2021/
Mapové podklady připravené BCO pro podporu samosprávy: https://www.bconetwork.cz/verejna-konzultace-stav-pokryti/
Jak zjistit rychlost připojení: https://nettest.cz/cs/
Formulář MPO: Formulář – Veřejná konzultace (verejnakonzultace.cz)

 


Průvodce uplatněním připomínek ze strany samospráv


*) Vysvětlivky:
ZSJ: základní sídelní jednotka
Bílá ZSJ:
– pokrytí ≤ 40%
– pokrytí ≤ 50% maximálně jednou technologií
Šedá ZSJ:
– pokrytí  > 50% pouze jedním provozovatelem
– pokrytí > 40% pouze jedním provozovatelem více než jednou infrastrukturou
Černá ZSJ:
– pokrytí > 50% více než jedním provozovatelem
– pokrytí > 40% více než jedním provozovatelem více než jednou infrastrukturou