Závazná stanoviska dotčených orgánů v režimu stavebního zákona a správního řádu od 1. ledna 2021

Přijetím zákona č. 225/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2018 a který novelizoval zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, byly do § 4 vloženy nové odstavce řešící otázky přezkumu závazných stanovisek. Tato změna přinesla mnoho problémů při aplikaci. Tuto problémovou situaci řeší přijetí zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a kterým se také mění problémový § 4 stavebního zákona.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/zavazna-stanoviska-dotcenych-organu-v-rezimu-stave

Metodická pomůcka na stránkách MMR [ PDF, 695KB ]

nebo ZDE na stránkách BCO

 
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: