Zákon č. 174/1968 Sb.

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

ZÁKON ze dne 20. prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Proto se Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně: § 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-174


Vyhláška č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 73/2010 Sb.
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: