Zákon č. 134/2016 Sb.

Zákon o zadávání veřejných zakázek

§ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání, b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání, c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách, d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky, f) informační systém o veřejných zakázkách, g) systém kvalifikovaných dodavatelů, h) systém certifikovaných dodavatelů, i) dozor nad dodržováním tohoto zákona.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134


Vyhláška č. 169/2016 Sb.
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: