Vyhláška č. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

§ 1 Předmět úpravy (1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah

a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“), b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území, c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, d) dokumentace pro vydání společného povolení, e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, f) projektové dokumentace pro provádění stavby a g) dokumentace skutečného provedení stavby.

(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona, s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499


Zákon č. 183/2006 Sb.
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: