Vyhláška č. 357/2013 Sb.

o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

VYHLÁŠKA ze dne 1. listopadu 2013 o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):

§ 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje a) obsah souboru geodetických informací, b) obsah souboru popisných informací, c) činnost při správě a obnově katastrálního operátu, d) postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do katastru, nejsou-li podpisy úředně ověřeny, e) formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě přijímaných k zápisu práv, f) listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru vzniká, mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru, g) zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, h) označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-357


Zákon č. 256/2013 Sb.
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: