Vyhlášení III. Výzvy Digitální vysokokapacitní sítě 5G venkov

Vyhlášení III. Výzvy Digitální vysokokapacitní sítě – Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných místech na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje III. Výzvu Digitální vysokokapacitní sítě – Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově z Národního plánu obnovy.

Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G a následně ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 a/nebo 3600 MHz (dále jen „kmitočtových pásmech určených pro zajišťování sítí a poskytování služeb ve standardu 5G“) zajistit pokrytí investičně náročných lokalit na venkově signálem 5G, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb 5G koncovým zákazníkům. Jedná se o venkovské lokality, kde z důvodu předpokládané nízké ziskovosti a řídkého osídlení selhávají tržní mechanismy.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Budování nové pasivní infrastruktury pro mobilní sítě;
  • Modernizace stávajících prvků pasivní infrastruktury pro mobilní sítě

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex-post.

Dotace je poskytována ve výši do 94 % z prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu. Dotace na jeden projekt v rámci výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,2 mil. Kč a maximálně ve výši 7,0 mil. Kč.

Bližší informace, veškeré přílohy a dokumenty naleznete zde na webu MPO.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: