Stav pokrytí 2018

Stav plošného pokrytí ČR službou vysokorychlostního připojení k internetu

Je nesporné, že současný stav plošného pokrytí území České republiky službou vysokorychlostního připojení k internetu rychlostí 30 Mbit/s a více je výsledkem dlouhodobých intenzivních aktivit privátních subjektů v pozici operátorů sítí, investorů a poskytovatelů služeb. Data, která jsou k dispozici, ukazují, že z hlediska podílu uživatelů internetu v dospělé populaci Česká republika v roce 2018 mírně přesáhla průměr EU28 (internet v české populaci ve věku 16 až 74 let užívalo 84 % osob, zatímco průměr EU zemí činil 83 %). Data rovněž dovolují nahlédnout na sítě poskytující přístup k internetu jako na velmi pestrý tržní segment ekonomiky ČR, o který je mezi privátními subjekty značný zájem. Kromě toho je v porovnání s dalšími zeměmi EU28 tento tržní segment unikátní nesrovnatelně vyšším počtem privátních operátorů, kteří poskytují v ČR službu připojení k internetu.  
Tabulka 1: Základní přehled
Celkový počet ZSJ 22 574
Celkový počet obcí 6 258
Počet poskytovatelů připojení k internetu 1 669
Počet poskytovatelů připojení k internetu s deklarovaným připojením 30Mbit/s a více 1 182
 
Tabulka 2: Přehled podle technologií - jakékoliv připojení k internetu
Počet
Technologie ZSJ Obcí Operátorů
WiFi 21 172 6 205 1 528
FWA 3 971 1 391 70
xDSL 20 048 6 107 61
CATV 2 553 418 71
FTTB 5 881 1 874 511
FTTH 3 741 1 092 298
 
Tabulka 3: Přehled podle technologií - pouze připojení NGA, tedy 30 Mbit/s a více
Počet
Technologie ZSJ Obcí Operátorů
WiFi 17 526 5 391 979
FWA 2 465 893 52
xDSL 11 449 4 044 35
CATV 2 471 390 57
FTTB 5 074 1 647 479
FTTH 2 704 824 278
 
Tabulka 4: Počet operátorů podle typu sítě a krajů
Počet operátorů
Kraj Všechny sítě NGA NGA připojených 1000 OBAM a více
Jihočeský kraj 257 145 20
Jihomoravský kraj 535 322 32
Karlovarský kraj 157 105 17
Kraj Vysočina 266 151 18
Královéhradecký kraj 291 152 8
Liberecký kraj 227 123 11
Moravskoslezský kraj 466 268 27
Olomoucký kraj 330 165 16
Pardubický kraj 268 155 12
Plzeňský kraj 270 164 17
Středočeský kraj 571 350 39
Ústecký kraj 327 197 22
Zlínský kraj 296 156 19
Celkem 4 261 2 453 258
Z toho unikátních 1 669 1 182 155
Zdroj Tabulek 1 až 4: Geografický sběr dat k 31.12.2018 ČTÚ po veřejné konzultaci k březnu 2020.   Tabulky konkrétně ukazují výjimečnost tržního segmentu internetového připojení v ČR republice, kdy celkově je aktivních 1 669 poskytovatelů a z tohoto počtu zajišťuje připojení NGA s rychlostí alespoň 30 Mbit/s 1 182 poskytovatelů. Ovšem pouze 155 poskytovatelů z tohoto počtu zajišťuje připojení NGA s rychlostí alespoň 30 Mbit/s pro 1 000 a více obydlených adresních míst (OBAM). Přesto, že ČR zřetelně nezaostává za průměrem EU v míře využívání internetového připojení obyvateli, ukázaly výsledky GSD na nedostatečné pokrytí některých částí území (ZSJ – základní sídelní jednotka) NGA připojením s rychlostí alespoň 30 Mbit/s. V únoru 2020 bylo identifikováno celkem 4 390 ZSJ, které nejsou dostatečně pokryty NGA připojením k internetu a které se nacházejí v celkem 2 195 obcích. Většinou se jedná o ZSJ s nízkou hustotou osídlení, do kterých doposud nebylo vybudováno přípojné vedení z vyšší úrovně sítě s potřebnou kapacitou. O výstavbu sítí na těchto územích je pochopitelně ze strany privátních operátorů malý zájem, který je logicky způsoben vyšším nárokem na objem vkládaných investičních prostředků a nízkou mírou jejich návratnosti.
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: