NEXT GENERATI@N

BCO a legislativa jsou významnými nástroji udržitelnosti

Rozhovor s Petrem Očkem, náměstkem pro řízení Sekce digitalizace a inovací MPO ČR

Otázky kladl Petr Beneš. Vývoj posledních týdnů ukázal nejen na křehkost fungování lidské společnosti, ale poukázal také na význam fungující a vyspělé telekomunikační infrastruktury pro udržitelnost dalšího rozvoje. Přeneseme-li se tedy do sektoru telekomunikací, který spadá kromě mnohého dalšího do kompetence MPO ČR, narazíme v souvislosti s pojmem udržitelnosti na zkratku BCO – Broadband Competence Office, která představuje novou aktivitu EU digitální transformace členských zemí (viz článek na straně 42). Sídlo „kanceláře“ BCO Česká republika je přímo v prostorách MPO.

Zdroj: https://telmag.cz/rozhovory-p-benese-p-ocko-bco-a-legislativa/

Regionální podpora i těch nejmenších obcí, kterou si projekt Broadband Competence Office (BCO) klade za cíl, bude důležitým nástrojem pro rychlý rozvoj vysokorychlostního internetu v ČR. Iniciativa Broadband Competnece Officies vznikla na základě celounijního konceptu Evropské komise na podporu dosažení cílů EU Digital Agenda s důrazem na jednotný digitální trh (Digital Single Market) a gigabitovou společnost (Gigabit Society). Své aktivity Komise do roku 2020 soustředí zejména na dosažení dobré konektivity a rozvoje vysokorychlostního připojení ve venkovských a vzdálených oblastech, které nepředstavují atraktivní trh pro soukromé investory. Předávání zkušeností z překonávání problémů s financováním ale i s administrativní zátěží ze strany státních autorit a občanských sdružení jsou stěžejní témata výročních konferencí a praktických workshopů propojujících BCO členských států Evropské unie. Pro podporu rozvoje VHCN vznikají nástroje jako fond „CEF Digital“ nebo informační platforma „Broadband Europe“, specifické úlohy (mapování, občanské iniciativy, obecní operátoři a investiční modely) řeší pracovní skupina „Gap Funding“. Tuzemské zapojení do sítě BCO přináší projekt BCO Česká republika, který byl zpracován v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace a na konci roku 2019 schválen. Je realizován v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) a plánuje se, že bude následně pokračovat v rámci návazného programu pro léta 2021-2027.

Více v NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: