Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

Vláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1 (1) Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří

a) koncepce požární ochrany kraje, b) roční zpráva o stavu požární ochrany kraje, c) požární poplachový plán kraje, d) dokumentace k zabezpečení

1. plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 2. zdrojů vody k hašení požárů,

e) dokumentace k zabezpečení požární ochrany

1. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, 2. v budovách zvláštního významu, 3. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

(2) Dokumentaci požární ochrany obce tvoří

a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany, b) řád ohlašovny požárů, c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti, d) požární řád obce, e) dokumentace k zabezpečení

1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.

(3) Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních právních předpisů.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-172


Zákon č. 133/1985 Sb.  
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: