Mapa internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dává široké veřejnosti k dispozici informace o možnostech připojení k internetu ve všech adresních místech budov v České republice, a to formou webové interaktivní mapy.

Mapová aplikace mapainternetu.cz poskytuje přehled pokrytí České republiky sítěmi elektronických komunikací umožňujících přístup k internetu v pevném místě v různých rychlostních i technologických kategoriích, dle konkrétních provozovatelů infrastruktury.

Mapa internetu

Deklarované pokrytí adresních míst vychází z informace o disponibilních přípojkách, které byly na daném adresním místě vykázány podnikateli poskytujícími službu přístupu k internetu nebo provozujícími veřejnou komunikační síť umožňující poskytovaní služby přístupu k internetu, přičemž disponibilní přípojkou se rozumí:

  • aktivní přípojky, tj. přípojky, na kterých je poskytována služba přístupu k internetu prostřednictvím dané technologie;
  • přípojky, které jsou instalovány u koncového uživatele, ale není na nich poskytována služba přístupu k internetu;
  • dosud fakticky neinstalovaná přípojka, kterou je podnikatel schopen a ochoten instalovat v době do čtyř týdnů od vyslovení zájmu ze strany účastníka a jejichž zřízení u koncového uživatele není spojeno s vynaložením nepřiměřeně vysokých investičních nákladů např. v podobě výkopových prací apod., tzn. vyžaduje pouze instalování rozvodu v bytovém domě, případně od venkovního rozvaděče do rodinného domu, a/nebo zajištění a instalaci koncového zařízení (pokud je použito), na jehož výstupu je umístěno účastnické rozhraní poskytovatele služby.
  Elektronický sběr dat provádí každoročně Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dle zákonného zmocnění § 115 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Více o ESD na https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace.  

Data nebyla žádným způsobem upravována ani ČTÚ ani MPO. Pokud máte průkazné podezření, že uvedené údaje o vykázaných disponibilních přípojkách neodpovídají skutečnosti, můžete pro nahlášení této nesrovnalosti využít formulář, který se Vám rozbalí při kliknutí na dané adresní místo v mapě. Formulář bude následně předán k prošetření ČTÚ.


Získávané údaje o pokrytí adresních míst (resp. adresních míst obytných budov) jsou agregovány za statistické územní celky - základní sídelní jednotky (ZSJ), které jsou následně podle míry pokrytí, počtu provozovatelů a počtu různých typů sítí následně klasifikovány jako bílé, šedé nebo černé (tzv. barva ZSJ). Bílé ZSJ představují lokality, ve kterých není dostatečně zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu. Pokud v takové oblasti není ani v rámci veřejných konzultací zjištěna žádná plánovaná investice soukromého investora (viz verejnakonzultace.cz) jsou tyto ZSJ zařazeny do intervenčních oblastí, kam je směřována podpora rozvoje vysokorychlostního internetu z veřejných zdrojů.


Pro srovnání a pro představu o postupném vývoji pokrytí ZSJ sítěmi vysokorychlostního internetu je na stránkách BCO zpřístupněna interaktivní mapa, která zobrazuje barevnou klasifikaci ZSJ (barva ZSJ) v samostatných mapových vrstvách od roku 2015. Tuto interaktivní mapu naleznete ZDE.

Barva ZSJ  
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: