Jednání v Horním Rakousku

V oblasti vysokorychlostního internetu mají ČR a Horní Rakousko hodně společného.

Public domain, via Wikimedia Commons


Horní Rakousko a Česká republika řeší v oblasti sítí elektronických komunikací možná až překvapivě podobné problémy a úkoly. Takový je jeden ze závěrů společného jednání vlády této spolkové země na severu Rakouska a představitelů projektu Broadband Competence Office ČR (BCO). Jednací týmy se proto shodly, že budou pokračovat ve spolupráci.

Vysokorychlostní internet je aktuálně velkým tématem v celé Evropské unii a vlády jednotlivých zemí realizují řadu opatření pro jeho další rozvoj. „Za tímto účelem vznikl v České republice náš projekt. Máme za sebou už více než dva roky intenzívní činnosti, sesbírali jsme spoustu unikátních dat a pomohli s řešením mnoha konkrétních případů. Kolegové z Horního Rakouska se o naše postupy hodně zajímali, na oplátku nás seznámili s kroky, které na podporu vysokorychlostního internetu realizují oni.“ prohlásil Michal Manhart, vedoucí projektu BCO ČR.

Broadband Competence Office ČR je zřízený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Také v Horním Rakousku přikládají vysokorychlostnímu internetu takovou důležitost, že je jeho podpora jedním z projektů tamní spolkové vlády. Jednání v Linci s představiteli BCO ČR se tak zúčastnili její zástupci, ale i představitel tamních místních akčních skupin, řešitel projektů s tématem širokopásmového připojení a také odboru pro vědu a ekonomiku. „Během jednání, které významně překročilo původně domluvený časový rámec, jsme mimo jiné zjistili, že Horní Rakousko a Česká republika řeší ve věci rozvoje vysokorychlostního internetu dosti podobné záležitosti. Nejvíce bych situaci v této spolkové zemi přirovnal k naší Vysočině, a to nejen reliéfem krajiny. Ukázalo se tedy, že můžeme v mnohém spolupracovat a v řadě věcí si pomoci, třeba ve výměně zkušeností ohledně systému sběru a analyzování dat, v řešení projektové přípravy, v postupech při jednáních s obcemi, podnikateli a občany. Spolupracovat můžeme také v rámci diskuzí s Evropskou komisí.“ uvedl Tomáš Novák, koordinátor BCO ČR pro Jihočeský kraj, který se jednání v Rakousku zúčastnil.

 

Horní RakouskoAleXXw, Public domain, via Wikimedia Commons

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: