I. výzva NPO

Výzva MPO podpoří rozvoj vysokorychlostního internetu v odlehlejších oblastech. Připraveno je 2,85 miliardy.

Pro rozvoj vysokorychlostního internetu vyčlenilo MPO 2,85 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Cílem výzvy je v maximální možné míře zajistit přístup k internetu domácnostem, školám, silně digitalizovaným podnikům, veřejné správě a dalším v odlehlejších oblastech. Předmětem podpory je budování nových sítí s parametry pevných sítí VHCN nebo modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby nově dosáhla parametrů pevných sítí VHCN, v základních sídelních jednotkách (ZSJ), které byly:

  • z hlediska stávajícího pokrytí sítěmi do 30 Mb/s klasifikovány jako bílé (kategorie A)
  • z hlediska stávajícího pokrytí sítěmi do 100 Mb/s klasifikovány jako bílé (kategorie B)
  • z hlediska stávajícího pokrytí sítěmi do 300 Mb/s klasifikovány jako šedé (kategorie C)
 

Podporované budování a modernizace sítí s parametry VHCN se týká přípojek domácností se v oblastech kategorie A a B nebo přípojek socio-ekonomických aktérů (SE-A) v oblastech kategorie A, B a C. Za SE-A jsou pro potřeby dotačních výzev považovány např. tyto subjekty, orgány veřejné moci (OVM),  veřejné nebo soukromé subjekty pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), podniky s vysokou mírou digitalizace (zdroj: Příloha 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce)

Cílová rychlost služby (download/upload) u přípojek domácností (kategorie A a B) je 1 Gb/s / 200 Mb/s.

Cílová rychlost služby (download/upload) u přípojek SE-A (kategorie A, B a C) je 1 Gb/s / 200 Mb/s (v místech, kde stávající sítě dosahují prahové rychlosti do 30Mb/s) nebo 1 Gb/s / 1Gb/s (v místech, kde stávající sítě dosahují prahové rychlosti do 300Mb/s).

 

Přehled cílových rychlostí podle kategorie oblasti je uveden v následující tabulce:

Zdroj: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2022/4/I--Vyzva-Digitalni-vysokokapacitni-site.pdf

 

Parametry nově zaváděné infrastruktury musí odpovídat parametrům pevných sítí VHCN v souladu s čl. 2(2) směrnice EU 2018/1972, kterou se stanoví Evropský kodex pro elektronické komunikace a dle definice v BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks BoR (20) 165 (dále „BoR (20) 165“) a v souladu s platným všeobecným oprávněním ČTÚ, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.

Podporované oblasti jsou sdruženy do intervenčních oblastí, jejichž vymezení – na úrovní ZSJ i adresních míst – naleznete v této interaktivní mapě:

https://www.bconetwork.cz/dotacni-projekty/mapa-npo/


Podrobné informace na webu MPO

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: