I. výzva Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zavádění vysokokapacitních sítí elektronických komunikací z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 2,85 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Cílem výzvy je v maximální možné míře zajistit přístup k internetu domácnostem, školám, silně digitalizovaným podnikům, veřejné správě a dalším v odlehlejších oblastech.

Více viz Oznámení na webu MPO

Tato výzva k podání žádostí o podporu ve smyslu §14j zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech („ZoRP“) je vyhlášena v programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, a to v rámci implementace Nástroje pro oživení a odolnost (dále jen „RRF“) v České republice v souladu s nařízením EU 2021/241, jež si klade za cíl oživení ekonomiky zasažené pandemií Covid-19 a podpoření investic do ekologické a digitální transformace.

Tento program je prováděn podle Národního plánu obnovy, plánu pro oživení a odolnost České republiky (dále „NPO“), schváleného usnesením vlády č. 467 ze dne 17.5.2021.

Subkomponenta NPO 1.3.3 Vybudování vysokokapacitního připojení reaguje na problematiku uvedenou v kapitole 2 a) Národního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, jež se týká Připojení adresních míst k sítím VHCN, včetně Připojení socioekonomických aktérů (SE-A).

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: