Heslář územního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje Radou Evropy schválený český překlad Hesláře územního rozvoje. Publikace napomáhá vysvětlit řadu specifických výrazů, pojmů a termínů, které se ve většině evropských států používají v kontextu politik územního rozvoje.

Podrobnosti na webu MMR: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/uzemni-planovani/heslar-uzemniho-rozvoje-(cesky-preklad)

Cílem hesláře je sladit současnou odbornou a politickou terminologii a kulturní rozmanitost členských států, aby u často používaných pojmů v oblasti politik územního rozvoje došlo mezi evropskými zeměmi k lepší komunikaci a snazšímu porovnávání různých výsledků a vzniklých situací.

Heslář je určen úředníkům, odborníkům, nevyjímaje studentskou obec, a zástupcům občanské společnosti, kteří jsou zapojeni v politice územního rozvoje a v činnostech, které s touto oblastí souvisejí.

Heslář obsahuje celkem 68 pojmů a výrazů, počínaje termínem „Accessibility“ (“dostupnost“) až po „Urban structure“ / „Settlement structure“ („struktura měst / struktura osídlení"), a nabízí vysvětlení a návod ke správnému použití výrazů a pojmů používaných v řadě evropských zemí.

Heslář je dostupný ke stažení zde.
Zdroj: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/uzemni-planovani/heslar-uzemniho-rozvoje-(cesky-preklad) 17.10.2020
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: