Doporučení Komise pro snižování nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou

Evropská komise se v současnosti zabývá revizí Směrnice č. 2014/61/EU ke snižování nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, která byla vydána 15. května 2014. Od té doby došlo k mnoha změnám v této oblasti. Na základě šetření mezi členskými státy, které Evropská komise provedla v roce 2018 s cílem zjistit reálný stav implementace, bylo vytipováno 5 oblastí, které je třeba usměrnit s cílem rozvoje sítí elektronických komunikací o velmi vysoké kapacitě.

Ke snížení nákladů na výstavbu a ke zrychlení s ní spojených procesů proto Komise doporučuje sadu konkrétních aktivit a formálních nástrojů (Toolbox), které lze účinně aplikovat, a to v následujících pěti oblastech. Jsou uvedeny níže v členění podle diagramu EK:

Povolovací proces: garantovaná doba na získání všech územních povolení (4 měsíce), tichý souhlas, zrychlené udělování výjimek, aktivní využívání jednotného informačního místa pro koordinaci a monitoring stavebních činností, využívání elektronických aplikací, přiměřené transparentní nebo objektivně odůvodnitelné nediskriminační poplatky za udělení územního povolení

Přístup k fyzické infrastruktuře: rozšíření přístupových práv k fyzické infrastruktuře, která je pod kontrolou orgánů veřejné správy

Transparentnost fyzické infrastruktury: posílení a zkvalitnění údajů udržovaných v jednotném informačním místě – lokalizování (georeferencování) dat, sdílení informací o volných kapacitách, rozšíření sféry přispěvatelů z řad orgánů veřejné správy i síťových operátorů, integrace s jinými informačními platformami

Řešení sporů: zkrácení sporných řízení, publikování precedentních případů, souhrnné pokyny k podmínkám a poplatkům

Udržitelnost životního prostředí: kritéria pro hodnocení enviromentální udržitelnosti budoucích sítí, pobídky k zavadění ekologických postupů, efektivní uplatňování požadavků plynoucích z Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

Další informace naleznete ZDE na stránkách EK
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: