5GTHON

Batoh pro digitální zpracování dokumentace budov, umělá inteligence proti zdrojům znečištění. Soutěž 5GTHON přinesla unikátní nápady.

Přístroj jednoduše upevněný na zádech pracovníka, umožňující vytvořit digitální dokumentaci procházené budovy, a to včetně běžnému pohledu ukrytých inženýrských sítí… Umělá inteligence, která dokáže v obci lokalizovat zdroj znečištění a umístit v jeho blízkosti měřící jednotku, která bude hlídat dodržování zákonných pravidel…

Velmi konkrétní výsledky nabídla soutěž 5GTHON, která byla zaměřená na hledání a vyvíjení možných aplikací 5G technologie pro česká města, v rámci takzvaných Smart city nebo Smart region konceptů. Do finálové části se probojovalo se svými nápady celkem devět týmů z pěti měst, konkrétně z Plzně, Karlových Varů, Ústí nad Labem, Bíliny a Jeseníku. „Ve všech případech šlo o velmi inovativní nápady, které mají potenciál pomoci jak městům, tak i třeba firmám,“ konstatoval Petr Očko, náměstek pro digitalizaci a inovace spolupořádajícího Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. „Věříme, že realizace vzešlé v této soutěži přispějí k zavádění nejmodernějších opatření. 5G technologie mohou významně podpořit místní ekonomický růst, a tedy v konečném důsledku pomoci zkvalitnit život obyvatel, upozornil David Koppitz, který z pozice náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje zastupoval Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které bylo také jedním z pořadatelů soutěže 5GTHON.

Vítězný návrh zpracoval tým s názvem Intellmaps digital Twin 5G. Uspěl s přístrojem, který dokáže detailně zmapovat veřejnou stavbu včetně inženýrských sítí a umožnit tak její efektivnější správu i opravy. Zpracování tzv. duálního virtuálního dvojčete takové budovy přitom probíhá velmi jednoduše. Přístroj je umístěn na zádech pracovníka procházejícího prostory a sám pomocí 5G technologie zaznamenává obrovské množství dat, výsledek poté nabízí uživatelům prostřednictvím nenáročné webové aplikace. „Tento přístroj má obrovský potenciál. Třeba jen v Praze je kolem 100 tisíc budov, z nichž naprostá většina nemá žádnou dokumentaci. A pokud nějakou má, tak jen v papírové formě. My chceme zákazníkům nabídnout digitální formu, zpracovanou tak, aby přes web mohli zjistit, kde vedou inženýrské sítě, ty kabely ve zdech a podlahách, což by jim následně usnadnilo jejich údržbu a modernizaci,“ vysvětlil Ladislav Čapek, zástupce vítězného týmu.

Cenu publika, kterou vybrali účastníci akce prostřednictvím online hlasování, získal tým Inspiro Al, jenž navrhnul robustní a cenově dostupné měření emisí a kvality ovzduší. Přístroj dokáže mimo jiné odhalit zdroje znečištění včetně jejich umístění a zajistit v jejich blízkosti měření, které následně pomůže k vymáhání dodržování zákonných pravidel. Umělá inteligence přitom umožní průběžnou kalibraci a opravu měřených dat, a 5G sítě umožní okamžitý přenos těchto dat.

Další informace k soutěži 5GTHON lze nalézt na odkazech: https://www.5gthon.cz/ https://www.youtube.com/watch?v=l8yNOvQPLJc (sestřih finálové části) https://www.youtube.com/watch?v=VIsHFJcnSwM&feature=youtu.be (celý průběh finálové části).


Soutěž 5GTHON – vybrané úspěšné návrhy:

Intellmaps digital Twin 5G https://intellmaps.com/ Ladislav Čapek a jeho tým v projektu navrhují realizaci duální dvojče veřejných staveb a nabídnou jednoduchou správu budov a jejich opravy. Pomocí vyvinutého přístroje, jednoduše upevněného na záda pracovníka, lze procházet budovy a zaměřit je do mračna bodů a také vytvořit jejich indoor view 360. Vytvořený Big data pak prostřednictvím jednoduché a nenáročné webové aplikace nabídnou svým uživatelům a zákazníkům. 5G technologie využijí k tomu, aby tento Software as a service (SaaS) mohli distribuovat v minimálních časech, a to i přes obrovské objemy dat.

Inspiro AI Projekt nabízí robustní a cenově dostupné měření emisí a kvality ovzduší. Tento malý formfactor s možností bateriového solárního a mobilního provozu nabídne alternativu drahým měřícím zařízením a umožní tak například v obci lokalizovat zdroje znečištění a umístit v jeho blízkosti měřící jednotku hlídat dodržování zákonných pravidel. Umělá inteligence umožní průběžnou kalibraci a opravu měřených dat. 5G sítě umožní okamžitý přenos těchto dat.

Frost Protection Lukáš Buchta a jeho tým a jeho tým připravili projekt zaměřený na předcházení zemědělského rizika – jarních mrazíků, které dokáží zničit podstatnou část úrody. Princip projektu je založený na senzorickém snímání počasí okolo zemědělských míst, a 5G technologie rapidně zrychlují přenosy dat. Zemědělcům projekt pomůže optimalizovat ztráty na úrodě.

Vochsat Tým vytvořil projekt Chytrá lampa zaměřený na energetickou optimalizaci nákladů na veřejné osvětlení. Za pomocí využití moderních lamp, které plánuje osadit IR senzory kamerami a predikci pohybu (přičemž IR senzory budou maticové a dokážou i predikovat pohyb a zařízení rapsberry pi chtějí využít 5G uzavřené sítě). S jejich pomocí chtějí zajistit optimální fungování a svícení veřejného osvětlení a tím ekonomicky optimalizovat veřejný prostor.

Travel Smart Tým, který zastupoval Jan Černín, řeší problematiku neadaptivního systému signalizačních zařízení ve městě. Tento systém se podle něj podílí určující měrou na ne plynulosti dopravy, přičemž jeho správným řízením by se příznivě ovlivnila plynulost dopravy a snížilo riziko zácp. Pomoci tomu má kamera z neuronovou sítí, která umožní zpracování a klasifikaci chování účastníků provozu. Předem nadefinovaný vstupní obraz umožní řídícímu systému kdekoliv vyhodnocovat která strana křižovatky dostane zelenou fázi. Tím dojde k plynulejšímu průběhu přepravního proudu v dané lokalitě. Čím více takových křižovatek bude zapojeno do takového systému, tím vyšší efekt na dopravu bude systém mít.

5G pro Brno Projekt je založený na využití 5G sítí v dopravě – v tzv. C-ITS systému – komunikace vozidel s vozidly, popřípadě s infrastrukturou. Brno má v tuto chvíli 1000 vozidel napojených na tento systém. Chybí ale zapojení chodců a cyklistů, a právě na ty je projekt zaměřený. Pomocí sledování trajektorie vozidel by mohl chodcům blízko přechodu a s mobilním 5G zařízením do mobilu přicházet varování o blížícím se vozidle veřejné dopravy. Stejně tak by do systému vozidla mohlo přijít varování o chodcích, jejichž trajektorie chůze vykazuje riziko vstupu do kolejiště, popřípadě do silnice. Včasným varováním by mohla být eliminováno částečně riziko srážky chodce s vozidlem veřejné dopravy.


Sestřih finálové části

Celý průběh finálové části

https://www.5gthon.cz/

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: