1. »
 2. Cíl projektu
 3. »
 4. Příklady z praxe

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Příklady z praxe

Ukázka konkrétních příkladů z praxe, ve kterých byla BCO (únor až srpen 2020) nápomocna:

 • Problematika služebnosti (Jesenice, Mnichovice) 
 • Problematika územního řízení ve vazbě na samostatné ochranné trubky (SÚ Praha 6, SÚ Praha 4, MěÚ Liberec, MěÚ Hořice)
 • Problematika koordinace prostorové uspořádání – ČSN 736005 (Kozmice)
 • Úhrady za přípolože při koordinaci staveb (Jestřábí Lhota)
 • Povolování staveb EK (SÚ Praha 6)
 • Postup koordinace staveb mezi staviteli
 • Hledání řešení – výměny technologie s min  přerušení služby a uvedení do souladu se zákonem (SÚ Liberec)
 • Konzultace smluv o spolupráci mezi obcí a operátorem (Karlovy Vary, Hořice, Vrchlabí)
 • Postup při souběhu dvou dotačních projektů

Vedle toho se kancelář BCO přispívala k připomínkování právních předpisů a technických norem

 • rekodifikace stavebního práva
 • prováděcí vyhlášky k Stav. Zákona
 • Vyhláška o DTM (digitální technické mapy),
 • zákona 416/2009 Sb. o usnadnění výstavby dopravní, energetické infrastruktury a infrastruktury EK
 • revize ČSN 736005 – Prostorové uspořádání
 • zákona 127/2005 Sb. ZoEk (kodex),
 • plnění úkolů Akčního plánu 2.0 (např. bod 3.10),
Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu