1. »
  2. Aktuality BCO
  3. »
  4. Jednáni v Horním Rakousku

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Jednáni v Horním Rakousku

V oblasti vysokorychlostního internetu mají ČR a Horní Rakousko hodně společného.

Public domain, via Wikimedia Commons

Horní Rakousko a Česká republika řeší v oblasti sítí elektronických komunikací možná až překvapivě podobné problémy a úkoly. Takový je jeden ze závěrů společného jednání vlády této spolkové země na severu Rakouska a představitelů projektu Broadband Competence Office ČR (BCO). Jednací týmy se proto shodly, že budou pokračovat ve spolupráci.

Vysokorychlostní internet je aktuálně velkým tématem v celé Evropské unii a vlády jednotlivých zemí realizují řadu opatření pro jeho další rozvoj. „Za tímto účelem vznikl v České republice náš projekt. Máme za sebou už více než dva roky intenzívní činnosti, sesbírali jsme spoustu unikátních dat a pomohli s řešením mnoha konkrétních případů. Kolegové z Horního Rakouska se o naše postupy hodně zajímali, na oplátku nás seznámili s kroky, které na podporu vysokorychlostního internetu realizují oni.“ prohlásil Michal Manhart, vedoucí projektu BCO ČR.

Broadband Competence Office ČR je zřízený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Také v Horním Rakousku přikládají vysokorychlostnímu internetu takovou důležitost, že je jeho podpora jedním z projektů tamní spolkové vlády. Jednání v Linci s představiteli BCO ČR se tak zúčastnili její zástupci, ale i představitel tamních místních akčních skupin, řešitel projektů s tématem širokopásmového připojení a také odboru pro vědu a ekonomiku. „Během jednání, které významně překročilo původně domluvený časový rámec, jsme mimo jiné zjistili, že Horní Rakousko a Česká republika řeší ve věci rozvoje vysokorychlostního internetu dosti podobné záležitosti. Nejvíce bych situaci v této spolkové zemi přirovnal k naší Vysočině, a to nejen reliéfem krajiny. Ukázalo se tedy, že můžeme v mnohém spolupracovat a v řadě věcí si pomoci, třeba ve výměně zkušeností ohledně systému sběru a analyzování dat, v řešení projektové přípravy, v postupech při jednáních s obcemi, podnikateli a občany. Spolupracovat můžeme také v rámci diskuzí s Evropskou komisí.“ uvedl Tomáš Novák, koordinátor BCO ČR pro Jihočeský kraj, který se jednání v Rakousku zúčastnil.
Horní RakouskoAleXXw, Public domain, via Wikimedia Commons

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu