1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. I. výzva Digitální vysokokapacitní...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

I. výzva Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zavádění vysokokapacitních sítí elektronických komunikací z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 2,85 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Cílem výzvy je v maximální možné míře zajistit přístup k internetu domácnostem, školám, silně digitalizovaným podnikům, veřejné správě a dalším v odlehlejších oblastech.

Více viz Oznámení na webu MPO

Tato výzva k podání žádostí o podporu ve smyslu §14j zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech („ZoRP“) je vyhlášena v programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, a to v rámci implementace Nástroje pro oživení a odolnost (dále jen „RRF“) v České republice v souladu s nařízením EU 2021/241, jež si klade za cíl oživení ekonomiky zasažené pandemií Covid-19 a podpoření investic do ekologické a digitální transformace.

Tento program je prováděn podle Národního plánu obnovy, plánu pro oživení a odolnost České republiky (dále „NPO“), schváleného usnesením vlády č. 467 ze dne 17.5.2021.

Subkomponenta NPO 1.3.3 Vybudování vysokokapacitního připojení reaguje na problematiku uvedenou v kapitole 2 a) Národního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, jež se týká Připojení adresních míst k sítím VHCN, včetně Připojení socioekonomických aktérů (SE-A).

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu