1. »
  2. Metodická sdělení
  3. »
  4. Závazná stanoviska dotčených orgánů...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Závazná stanoviska dotčených orgánů v režimu stavebního zákona a správního řádu od 1. ledna 2021

Přijetím zákona č. 225/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2018 a který novelizoval zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, byly do § 4 vloženy nové odstavce řešící otázky přezkumu závazných stanovisek. Tato změna přinesla mnoho problémů při aplikaci. Tuto problémovou situaci řeší přijetí zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a kterým se také mění problémový § 4 stavebního zákona.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/zavazna-stanoviska-dotcenych-organu-v-rezimu-stave

Metodická pomůcka na stránkách MMR [ PDF, 695KB ]

nebo ZDE na stránkách BCO

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu