1. »
  2. Zákony
  3. »
  4. Zákony: Pracovní právo a...
  5. »
  6. Nařízení vlády č. 172/2001...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. dubna 2001
k provedení zákona o požární ochraně

Vláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen “zákon”):

§ 1
(1) Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří

a) koncepce požární ochrany kraje,
b) roční zpráva o stavu požární ochrany kraje,
c) požární poplachový plán kraje,
d) dokumentace k zabezpečení

1. plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
2. zdrojů vody k hašení požárů,

e) dokumentace k zabezpečení požární ochrany

1. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
2. v budovách zvláštního významu,
3. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

(2) Dokumentaci požární ochrany obce tvoří

a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany,
b) řád ohlašovny požárů,
c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,
d) požární řád obce,
e) dokumentace k zabezpečení

1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.

(3) Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních právních předpisů.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-172


Zákon č. 133/1985 Sb.

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu