1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. Doporučení Komise pro snižování...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Doporučení Komise pro snižování nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou

Evropská komise se v současnosti zabývá revizí Směrnice č. 2014/61/EU ke snižování nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, která byla vydána 15. května 2014. Od té doby došlo k mnoha změnám v této oblasti. Na základě šetření mezi členskými státy, které Evropská komise provedla v roce 2018 s cílem zjistit reálný stav implementace, bylo vytipováno 5 oblastí, které je třeba usměrnit s cílem rozvoje sítí elektronických komunikací o velmi vysoké kapacitě.

Ke snížení nákladů na výstavbu a ke zrychlení s ní spojených procesů proto Komise doporučuje sadu konkrétních aktivit a formálních nástrojů (Toolbox), které lze účinně aplikovat, a to v následujících pěti oblastech. Jsou uvedeny níže v členění podle diagramu EK:

Povolovací proces: garantovaná doba na získání všech územních povolení (4 měsíce), tichý souhlas, zrychlené udělování výjimek, aktivní využívání jednotného informačního místa pro koordinaci a monitoring stavebních činností, využívání elektronických aplikací, přiměřené transparentní nebo objektivně odůvodnitelné nediskriminační poplatky za udělení územního povolení

Přístup k fyzické infrastruktuře: rozšíření přístupových práv k fyzické infrastruktuře, která je pod kontrolou orgánů veřejné správy

Transparentnost fyzické infrastruktury: posílení a zkvalitnění údajů udržovaných v jednotném informačním místě – lokalizování (georeferencování) dat, sdílení informací o volných kapacitách, rozšíření sféry přispěvatelů z řad orgánů veřejné správy i síťových operátorů, integrace s jinými informačními platformami

Řešení sporů: zkrácení sporných řízení, publikování precedentních případů, souhrnné pokyny k podmínkám a poplatkům

Udržitelnost životního prostředí: kritéria pro hodnocení enviromentální udržitelnosti budoucích sítí, pobídky k zavadění ekologických postupů, efektivní uplatňování požadavků plynoucích z Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

Další informace naleznete ZDE na stránkách EK

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu