1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. Heslář územního rozvoje

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Heslář územního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje Radou Evropy schválený český překlad Hesláře územního rozvoje. Publikace napomáhá vysvětlit řadu specifických výrazů, pojmů a termínů, které se ve většině evropských států používají v kontextu politik územního rozvoje.

Podrobnosti na webu MMR:
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/uzemni-planovani/heslar-uzemniho-rozvoje-(cesky-preklad)

Cílem hesláře je sladit současnou odbornou a politickou terminologii a kulturní rozmanitost členských států, aby u často používaných pojmů v oblasti politik územního rozvoje došlo mezi evropskými zeměmi k lepší komunikaci a snazšímu porovnávání různých výsledků a vzniklých situací.

Heslář je určen úředníkům, odborníkům, nevyjímaje studentskou obec, a zástupcům občanské společnosti, kteří jsou zapojeni v politice územního rozvoje a v činnostech, které s touto oblastí souvisejí.

Heslář obsahuje celkem 68 pojmů a výrazů, počínaje termínem „Accessibility“ (“dostupnost“) až po „Urban structure“ / „Settlement structure“ („struktura měst / struktura osídlení”), a nabízí vysvětlení a návod ke správnému použití výrazů a pojmů používaných v řadě evropských zemí.

Heslář je dostupný ke stažení zde.


Zdroj: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/uzemni-planovani/heslar-uzemniho-rozvoje-(cesky-preklad) 17.10.2020

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu