1. »
  2. Povinné informace
  3. »
  4. Identifikační údaje

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Identifikační údaje

Broadband Competence Office Česká republika

Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15
IČ 476 09 109
DIČ CZ47609109 (neplátce DPH)
Zastoupená: Ing. Petr Očko, Ph.D. z pověření statutárního zástupce doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA
Vedoucí projektu: Michal Manhart (tajemník řídícího výboru)
Zahájení projektu: 1. ledna 2020
Zřizovatel: Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce 71000

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu