1. »
  2. Organizační struktura
  3. »
  4. Centrála BCO

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Centrála BCO

– řídí chod celé BCO, (především územní koordinátory),

– působí v prostředí, ve kterém se mění stavební právo a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,

– zastupuje BCO vůči třetím osobám, tj. aby podle dispozic odboru 71600 MPO komunikovala s centrálními orgány státní správy, respektive se zahraničními partnery (zahraniční BCO nebo BCOs Network Brusel) a eventuálně s asociacemi operátorů elektronických komunikací


Seznam členů centrály BCO
Pozice Jméno
Vedoucí BCO Michal Manhart
Technický manažer 1 Martina Musilová
Technický manažer 2 Ing. Jiří Kliner
Web administrátor Mgr. Tomáš Kafka

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu