Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě

V srpnu ČTÚ vydal novelizované znění všeobecného oprávnění všeobecného oprávnění VO-S/1/08.2020-9, účinné od 1. 1. 2021, podle kterého musí být rychlostní parametry služeb internetového připojení odvozovány od inzerované rychlosti. Uživatelé tím získají lepší přehled o tom, co mohou od nabízené služby skutečně očekávat. Povede  to nejen k lepší orientaci uživatelů v nabídkách, ale především k tomu, že skutečně poskytované služby budou lépe odpovídat inzerovaným nabídkám.

Příklad:  Bude-li tedy poskytovatel nabízet službu přístupu k internetu v pevném místě s inzerovanou rychlostí např. 100 Mb/s, hodnota běžně dostupné rychlosti bude muset být ve smlouvě stanovena na konkrétní hodnotu vyšší nebo rovnou 60 Mb/s, a minimální rychlost na hodnotu vyšší nebo rovnou 30 Mbit/s.

Jako příklad předpokládejme, že v konkrétní smlouvě (na službu s inzerovanou rychlostí 100 Mbit/s) je běžně dostupná rychlost stanovena na 80 Mbit/s a minimální rychlost na 50 Mbit/s. Velkou trvající odchylkou, zakládající možnost reklamovat nedostatečnou kvalitu služby, by pak byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s souvisle po dobu delší než 70 minut. Velkou opakující se odchylkou by byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s třikrát, vždy po dobu nejméně 3,5 minuty, v časovém úseku 90 minut. Jakýkoli pokles skutečně dosahované rychlosti pod 50 Mbit/s (tj. pod stanovenou hodnotu minimální rychlosti) by pak byl výpadkem služby.

(Zdroj: ČTÚ, 23.9.2020 - https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-monitorovaci-zprava-92020)
Pro snadnější zorientování se v problematice připravilo BCO následující ilustrativní vysvětlující obrázek: [print_gllr id=1311] Za konzultace děkujeme Akademii vláknové optiky a optických komunikací
Dokument VO-S/1/08.2020-9 je k dispozici rovněž zde na ve formátu .pdf
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: