Oprávněný investor

MMR zveřejnilo metodické sdělení k § 23a stavebního zákona rozšiřující statut oprávněného investora umožňující vstup oprávněného investora do procesu územního plánování.

Metodické sdělení objasňuje vybrané otázky související s pravomocemi oprávněných investorů a v jeho závěru je také stanoven okruh úkonů, o nichž má být registrovaný oprávněný investor úřadem informován.

Oprávněný investor může v rámci procesů pořizování územně plánovací dokumentace činit následující úkony:

  • podávat návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní a technické infrastruktury (§ 42 odst. 6 stavebního zákona);
  • podávat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje nebo návrhu jejich aktualizace (§ 39 odst. 2 stavebního zákona);
  • podávat návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny (§ 44 písm. e) stavebního zákona);
  • podávat námitky proti návrhu územního plánu nebo jeho změny (§ 52 odst. 2 stavebního zákona).

Dle názoru BCO uplatněním tohoto Metodického sdělení MMR pomůže budoucí urychlení výstavby a podpoří komunikaci s orgány místní samosprávy.

Metodické sdělení naleznete na stránkách MMR v sekci "Územně plánovací dokumentace" nebo si jej můžete stáhnout přímo zde ve formátu .pdf.

 
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: