Digitální mapa veřejné správy

Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 Digitální technickou mapu (DTM) krajů. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Povinnosti mají také další subjekty, mezi nimi i obce. Po mnoha letech příprav nyní vzniká dílo, které má za cíl poskytovat spolehlivé informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře na území ČR. Zajímá vás, co DTM obsahuje, v čem je unikátní a kdo ji využije?

Prezentaci projektu DTM ČR naleznete na stránkách jednoho z realizátorů společnosti T-Mapy.

Podrobné informace k IS DMVS jsou zveřejněny na portále ČÚZK.

Shrnutí aktuálního stavu včetně dalších užitečných odkazů a odkazů na již realizované DTM Krajů přinášíme na stránkách BCO.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: