1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. Mapa internetu

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Mapa internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dává široké veřejnosti k dispozici informace o možnostech připojení k internetu ve všech adresních místech budov v České republice, a to formou webové interaktivní mapy.

Mapová aplikace mapainternetu.cz poskytuje přehled pokrytí České republiky sítěmi elektronických komunikací umožňujících přístup k internetu v pevném místě v různých rychlostních i technologických kategoriích, dle konkrétních provozovatelů infrastruktury.

Mapa internetu

Deklarované pokrytí adresních míst vychází z informace o disponibilních přípojkách, které byly na daném adresním místě vykázány podnikateli poskytujícími službu přístupu k internetu nebo provozujícími veřejnou komunikační síť umožňující poskytovaní služby přístupu k internetu, přičemž disponibilní přípojkou se rozumí:

  • aktivní přípojky, tj. přípojky, na kterých je poskytována služba přístupu k internetu prostřednictvím dané technologie;
  • přípojky, které jsou instalovány u koncového uživatele, ale není na nich poskytována služba přístupu k internetu;
  • dosud fakticky neinstalovaná přípojka, kterou je podnikatel schopen a ochoten instalovat v době do čtyř týdnů od vyslovení zájmu ze strany účastníka a jejichž zřízení u koncového uživatele není spojeno s vynaložením nepřiměřeně vysokých investičních nákladů např. v podobě výkopových prací apod., tzn. vyžaduje pouze instalování rozvodu v bytovém domě, případně od venkovního rozvaděče do rodinného domu, a/nebo zajištění a instalaci koncového zařízení (pokud je použito), na jehož výstupu je umístěno účastnické rozhraní poskytovatele služby.

 

Elektronický sběr dat provádí každoročně Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dle zákonného zmocnění § 115 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Více o ESD na https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace.

 

Data nebyla žádným způsobem upravována ani ČTÚ ani MPO. Pokud máte průkazné podezření, že uvedené údaje o vykázaných disponibilních přípojkách neodpovídají skutečnosti, můžete pro nahlášení této nesrovnalosti využít formulář, který se Vám rozbalí při kliknutí na dané adresní místo v mapě. Formulář bude následně předán k prošetření ČTÚ.


Získávané údaje o pokrytí adresních míst (resp. adresních míst obytných budov) jsou agregovány za statistické územní celky – základní sídelní jednotky (ZSJ), které jsou následně podle míry pokrytí, počtu provozovatelů a počtu různých typů sítí následně klasifikovány jako bílé, šedé nebo černé (tzv. barva ZSJ). Bílé ZSJ představují lokality, ve kterých není dostatečně zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu. Pokud v takové oblasti není ani v rámci veřejných konzultací zjištěna žádná plánovaná investice soukromého investora (viz verejnakonzultace.cz) jsou tyto ZSJ zařazeny do intervenčních oblastí, kam je směřována podpora rozvoje vysokorychlostního internetu z veřejných zdrojů.


Pro srovnání a pro představu o postupném vývoji pokrytí ZSJ sítěmi vysokorychlostního internetu je na stránkách BCO zpřístupněna interaktivní mapa, která zobrazuje barevnou klasifikaci ZSJ (barva ZSJ) v samostatných mapových vrstvách od roku 2015. Tuto interaktivní mapu naleznete ZDE.

Barva ZSJ

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu