1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. Rychlost internetu – měření...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Rychlost internetu – měření a reklamace

ČTÚ vydal brožuru s podrobným přehledem pro všechny spotřebitele, kteří si chtějí ověřit, zda jim jejich poskytovatel služby přístupu k internetu dodává služby skutečně v takové kvalitě, jak udává ve smlouvě.

V přehledné brožuře spotřebitelé naleznou celou řadu důležitých informací:
• Jaké údaje nyní musí poskytovatelé uvádět ve svých smluvních podmínkách
• Jak si změřit rychlost internetu a na co si při měření dát pozor
• Jaký je postup při podání reklamace kvality služby u poskytovatele a případně námitky proti jejímu vyřízení u ČTÚ
• Vzor textu reklamace i případné námitky proti jejímu vyřízení a kontakty na příslušná pracoviště ČTÚ

Brožuru naleznete na stránkách ČTÚ zde.


Zákazníci, hlídejte si: Co musí být ve smlouvě ke službě přístupu k internetu

U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu uvedena maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95 % času a nesmí být stanovena nižší než 60 % rychlosti inzerované, a minimální rychlost, ne nižší než 30 % rychlosti inzerované. V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o odhadované maximální rychlosti. Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o tom, co je velká trvající a velká opakující se odchylka a jaký je vliv velkých odchylek a výpadků služby na výkon práv spotřebitelů.


Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu