1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. Národní plán rozvoje sítí...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Národní plán rozvoje sítí VHCN

Dne 1. března 2021 vláda na svém zasedání schválila Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou. Ve svém usnesení vláda uložila místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy předkládat vládě vždy do 30. června každého kalendářního roku zprávu o aktivitách směřujících k naplnění schválené Národního plánu (první zpráva bude předložena do 30. června 2022).

Cílem Národního plánu je:

  • indikovat nezbytné předpoklady za účelem usnadnění investování do sítí s velmi vysokou kapacitou,
  • definovat strategický postup České republiky při výstavbě těchto sítí a současně směřovat podporu z veřejných zdrojů při minimalizaci zásahů do hospodářské soutěže.

Více na stránkách MPO: Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, kde je Národní plán k dispozici ke stažení jakou soubor PDF.

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu