1. »
  2. Podpůrné materiály
  3. »
  4. Liniový zákon – otázky...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Liniový zákon – otázky a odpovědi z akce ČKAIT

BCO děkuje IC ČKAIT a paní Ing. Zdence Fialové (MPO) za vstřícnost a souhlas s umístěním otázek a odpovědí k problematice “Liniového zákona”.

Přiložený materiál je doplňujícím podkladem určeným pro autorizované osoby ČKAIT v rámci cyklu celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě”. Je vítanou pomůckou obecného rozšíření informací k aplikaci novely “Liniového zákona” účinné od 1. 1. 2021.

Dotazy k webináři LZ (soubor PDF)

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu