Stavební deník

Změny stavebního deníku od 1. ledna 2021 Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která upravuje náležitosti … Pokračování textu Stavební deník