1. »
  2. Zákony
  3. »
  4. Zákony: Veřejné zakázky a...
  5. »
  6. Vyhláška č. 359/2011 Sb.

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Vyhláška č. 359/2011 Sb.

o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2011
o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.:

§ 1 Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví
a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,

b) způsob zápisu adresy,

c) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady,

d) způsob, jakým obce a Ministerstvo vnitra poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen „úřad“) lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,

e) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,

f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,

g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-359


Zákon č. 111/2009 Sb.

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu