1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. Oprávněný investor

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Oprávněný investor

MMR zveřejnilo metodické sdělení k § 23a stavebního zákona rozšiřující statut oprávněného investora umožňující vstup oprávněného investora do procesu územního plánování.

Metodické sdělení objasňuje vybrané otázky související s pravomocemi oprávněných investorů a v jeho závěru je také stanoven okruh úkonů, o nichž má být registrovaný oprávněný investor úřadem informován.

Oprávněný investor může v rámci procesů pořizování územně plánovací dokumentace činit následující úkony:

  • podávat návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní a technické infrastruktury (§ 42 odst. 6 stavebního zákona);
  • podávat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje nebo návrhu jejich aktualizace (§ 39 odst. 2 stavebního zákona);
  • podávat návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny (§ 44 písm. e) stavebního zákona);
  • podávat námitky proti návrhu územního plánu nebo jeho změny (§ 52 odst. 2 stavebního zákona).

Dle názoru BCO uplatněním tohoto Metodického sdělení MMR pomůže budoucí urychlení výstavby a podpoří komunikaci s orgány místní samosprávy.

Metodické sdělení naleznete na stránkách MMR v sekci “Územně plánovací dokumentace” nebo si jej můžete stáhnout přímo zde ve formátu .pdf.

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu